Özel güvenlik kimlik kartı çıkartılması için dilekçe örneği ve istenilen ek evraklar . Bu dilekçeyi ve istenilen evraklarla beraber Valilik makamının ilgili kısmına teslim edebilirsiniz.

İstenilen Belgeler

1- 1 adet özel güvenlik eğitim sertifikası

2- 1 adet okul diploması fotokopisi (noterden onaylı)
3- 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (muhtardan onaylı)
4- 3 adet adli sicil kaydı
5- 1 adet sağlık raporu
6- 1 adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu(muhtardan onaylı)
7- 3 adet ikametgah ilmühaberi
8- 1 adet boş özel güvenlik kimlik kartı
9 -4 adet vesikalık fotograf
10-Kan grubunu belirtir belge

 

Dilekçe ve Gereken Evraklar Listesini indir :Gerekli Evrak Listesi İndir

İstenilen Dilekçe’nin Örneği ve Gerekli Evraklar Resmi Kurumdan Alınmıştır.

 

Tags: , , ,