Lokal müracaatı yapan Dernek tüzüğünde Lokal açabilir hükmü bulunması şarttır.
Lokal Müracaat için gerekli evraklar Sırasıyla Şunlardır.
1-Kaymakamlık Makamına Dilekçe
2-Yönetim Kurulu Kararı
3-Noterden kira kontratı
4-Yerin Tapu fotokopisi
5-Yerin İskan fotokopisi
6-Binada oturanların Muafakatnameleri
7- Sorumlu Müdür’e ait Sabıka Kaydı ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
8- Dernek Tüzüğü

LOKALAÇMA VE İŞLETME İZİN BELGESİ

 T.C.

….. VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI

Sayı :

LOKAL AÇMA VE İŞLETME

İZİN BELGESİ

DERNEĞİN
Adı :
Kütük Numarası :
Yerleşim Yeri :
İZİN VERİLEN YERİN
Adresi :
Nevi (*) :
Açılış ve Kapanış Saati :
Uyulması Gereken Kurallar : 5253 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Lokal İç Yönetmeliğinde belirtilen yükümlülükler ve yasaklar.
Yukarıda isim ve yerleşim yeri yazılı derneğin, belirtilen yerleşim yerinde lokal açmasına (veya lokal açması ve lokalinde alkollü içki kullanılmasına) sakıncalı hali bulunmadığının anlaşılması üzerine, Dernekler Kanunun 26 ncı maddesi gereğince dernek lokali (veya içkili dernek lokali) açma ve işletme izni verilmiştir.

././2.

Vali/Kaymakam

İmza

Mühür

 

 

(*)Büyük harflerle “İÇKİLİ DERNEK LOKALİ” veya “İÇKİSİZ DERNEK LOKALİ” şeklinde doldurulacaktır.

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: , , , ,