2022 maaşı memurlara verilen maaş katsayısına göre hesaplanıyor.

2014 Yılı için memur maaş katsayısı 0.076998 olarak belirlendi.
Bu artışa göre 2022 engelli maaşları 2014 yılında aşağıdaki şekilde hesaplandı;

Engel derecesi : %40-%69 arası 847,10 TL, (Üç Aylık)
Engel derecesi %70 ve üzeri 1.270.66 TL olarak hesaplandı. Bu rakam yıl sonuna kadar aynı mart dönemi hariç olmak üzere 2014 mart dönemi iki aylık fark ile
%40-%69 arası 889,36 TL’dir.

%70 ve üzeri engelliler ise 1.334.004 TL olarak hesaplandı.

Muhtaçlık sınırı ise ilk altı ay için 255.22 TL, ikinci altı ay için 270.23 TL oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu 2022 Sayılı Kanuna Göre Evrak Takibi İşlemleri

 

 

Tags: , , , ,