Abone Sözleşmesi İptali Nasıl Yapılır? 790,12TL değere kadar olan tüketici şikayetleri için  ilçe hakem heyetlerine başvurmak mecburidir.Burada verilen kararlar mahkeme kararı niteliği taşımaktadır. İcra kabiliyetivardır. Ancak 790,12 TL üzeri için verilen kararların icra kabiliyeti olmayıp mahkemeler için kesindelil niteliği taşımaktadır.

Bu Dilekçeyi İndirin:Abonelik Sözleşmesi İptali Örneği

Başlıkları Değiştirerek Kendinize göre Düzenleyip Dilekçeği İlgili Yere Veriniz.

(792.12 TLaltında ki alışverişler için)

………………..KAYMAKAMLIĞI

TÜKETİCİ SORUNLARI İLÇE HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞlNA

(792.12 TL ile 2.067,89 TL arası alışverişler için)

…………………VALİLİĞİ

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

 

ŞİKAYET EDEN                    : Tüketicinin adı soyadıadresi

 

ŞİKAYET EDİLEN                : Şikayet edilen kişi/leryada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi(sorumluluk açısından birden fazlaolabilir.)

 

ŞİKAYET KONUSU              : Abonelik sözleşmesinin süresindesonlandırılmaması ve/veya talebim doğrultunda süresinde sözleşmefeshedilmeyerek fazladan kesinti yapılması

 

OLAYLAR                              :……/……/20……tarihinde ………………………… firmasıyla süreli yayın konusundasözleşme yaptık. Bir süre sonra bu süreli yayınları tek taraflı olarak sonvermek istediğimi belirten yazılı bildirim sağlayıcı firmaya iadeli taahhütlüveya noter vasıtasıyla ulaştırdım. Ancak aradan geçen 7 günlük süre içerisindeabonelik sözleşmemi bitirmediler. Haksız yere kesinti yapıldı.(olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayıtam olarak ifade etmelidir.)

 (1,2, 3, şeklinde  Madde madde anlatmanızıöneririz.)

 

HukukiSebep                      : Tüketicinin KorunmasıHakkındaki Kanun ve Her türlü yasal mevzuat

 

Deliller                                 :  Fatura, Fiş, Firma ileyapılan yazışmalar ve diğer deliller(elinizdene tür belgeler veya deliller varsa hepsini yazabilirsiniz, yaşadığınızhadiseler için varsa tanık da yazabilirsiniz)

 

Netice-iTalep                       : Firma yetkililerinin aboneliksözleşmemi bitirip sözleşmemin iptalini saygılarımlaarz ve talep ederim.    ../ .. 20…. (tarih)

Ad, Soyad,

……………………….                                                                                      imza

 

 

 

Tags: , , , ,