Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Dilekçe Örnekleri’ni  evrak kayıt ofisine verebilirsiniz. Evrakları teslim ettiklerinde verilen evrak numarasını saklamalarında fayda vardır.
Ders notuna itiraz dilekçesi,harc ücreti için ek süre dilekçesi,ders ekleme veya silme dilekçesi,%10’luk dilimine girenler için harç ücreti iadesi dilekçesi,disiplin cezası aldığına dair dilekçe,kayıt dondurma dilekçesi,kayıt silme dilekçesi,mazeret sınavı dilekçesi,mezuniyet dilekçesi,tek derse girmek için dilekçe,yatay geçiş bavurusu dilekçesi,harçsız pasaport dilekçesi,gano ve ders seçme dilekçesi,yaz okulu için seçilen derler için dilekçe.

Üniversite İletişim Bilgileri Ve Adresleri

Adres:

Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus Antalya / TÜRKİYE

Telefon: 90 242 2274400

Fax: 90 242 2275540

E-mail: webmaster@akdeniz.edu.tr

Dilekçe Örnekleri Resmi Siteden çekilmektedir.

Ders Notuna İtiraz Dilekçesi

HARÇ ÜCRETİ İÇİN EK SÜRE DİLEKÇESİ

DERS EKLEME VEYA SİLME DİLEKÇELERİ

%10’LUK DİLİME GİRENLER İÇİN HARÇ ÜCRETİ İADESİ DİLEKÇESİ

KAYIT DONDURMA DİLEKÇESİ

KAYIT SİLME DİLEKÇESİ

MAZERET SINAVI DİLEKÇESİ

MEZUNİYET DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

TEK DERSE GİRMEK İÇİN DİLEKÇE

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DİLEKÇESi

HARÇSIZ PASAPORT DİLEKÇESİ

GANO VE DERS SEÇME DİLEKÇESİ

YAZ OKULU İÇİN SEÇİLEN DERSLER için Dilekçe

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,