Araç alım satım işlemleri Araç alırken veya satarken nelere dikkat etmeliyiz? ; Araç satış işlemleri noterden istenen evraklar sırasıyla konumuzu okuyarak rahatlıkla araç alım ve satışınızı yapabilirsiniz.

NAKİL OLAN ARAÇLARDA İSTENEN BELGELER

Noter satış senedi Vergi ilişik kesme belgesi Tescilli olduğu il veya ilçeden sakınca yoktur yazısı (e-posta ile yazışma yapılmaktadır) Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (alıcı adına) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri ile plakalar Vatandaşlık numarası Yeni Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) Not: Araç sahibi değişmeden aynı kişi adına bir başka tescil kuruluşunda tescil edilecek araçlardan noter satış senedi aranmamakta olup, önceki kayıtlı olduğu yerin vergi dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı getirilecektir. Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır.

YENİ KAYIT (GÜMRÜK TRAFİK ŞAHADETNAMELİ) ARAÇLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Gümrük Trafik Şahadetnamesi Uygunluk belgesi Zorunlu mali mesuliyet sigortası ÖTV Ödeme Belgesi aslı Vatandaşlık numarası Tescil ve Trafik Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası Not: Şahadetname tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil ettirme zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak; Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, İmza sirküleri ibraz edilecektir.

YENİ KAYIT (FATURALI) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER

Fatura ve faturayı düzenleyen yetkili satıcının yetki belgesi. Uygunluk Belgesi Zorunlu mali mesuliyet sigortası ÖTV ödeme belgesi aslı Vatandaşlık numarası Tescil ve Trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) Şoförler Odasından yeni kayıt dosyası Not: Fatura kesim tarihiden itibaren 3 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ilaveten; Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, İmza sirküleri ibraz edilecektir .

DEVİR İŞLEMLERİNDE İSTENİLEN BELGELER

Noter satış senedi Vergi İlişik Kesme Belgesi Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (Alıcı adına) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri Vatandaşlık numarası Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Not: Noter satış senedi tarihiden itibaren 1 ay içerisinde tescil zorunluluğu bulunmaktadır. Araç şirket adına alınmış ise, yukarıda belirtilen belgelere ek olarak; Ticaret Odası Sicil Kayıt Sureti, İmza sirküleri ibraz edilecektir.

VERASET İNTİKALİ YOLUYLA YAPILACAK İŞLEMLERDE İSTENEN BELGELER

Veraset İlamı (ilgili mahkemeden) Veraset intikali yönünden borcu yoktur belgesi (ilgili vergi dairesinden) Vergi Dairesinden borcu yoktur belgesi Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası (alıcı adına) Araca ait eski Tescil ve Trafik Belgeleri Vatandaşlık numarası Yeni Tescil Belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. 2 adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Varislerin kendisi veya kanuni vekilleri müracaat edeceklerdir.

TESCİL BELGESİ VE TRAFİK BELGESİ ZAYİİ

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Dilekçe Karayolları Muayene İstasyonundan motor şasi tespiti (muayene) Zayi edilen belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

BELGE YENİLEME (YIPRANMA)

Yıpranan Tescil ve Trafik Belgelerinin yenisi alınacak (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) Bir adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Dilekçe Muayene süresi dolmuş ise muayenesi yaptırılacaktır. Yıpranan belge ve plakaların yenisinin çıkartılabilmesi için, aracın kayıtlı olduğu tescil kuruluşuna müracaat edilebileceği gibi, herhangi bir tescil kuruluşuna da müracaat edilebilir.

ARAÇLARDA RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni tescil ve trafik belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Dilekçe Karayolları Muayene İstasyonundan renk tespiti (muayene bitmiş ise yaptırılacak)

TİCARİDEN GAYRİ TİCARİYE VEYA GAYRİ TİCARİDEN TİCARİYE ÇEVİRME

Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Dilekçe Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği Gayri Ticariye çevirmek için bağlı olduğu vergi dairesinden kayıt örneği ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ – AD , SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ Yeni tescil belgesi (Trafik Tescil Şube veya Bürosundan) İki adet Araç Trafik Tescil ve Müracaat İşlem Formu Dilekçe Kayıtlı olduğu nüfus idaresinden vukuatlı nüfus örneği Mahkeme kararı veya evlenme cüzdanı (şahıslar için) Ticaret Sicil Kayıt Sureti ve imza sirküleri (şirketler için)

YABANCI UYRUKLU KİŞİLER ADINA ARAÇ TESCİLİ

Araç tescil işlemleri sırasında Türk Vatandaşlarından istenilen belgeler yabancılardan da istenir. Yabancı uyrukluların araçları MA-MZ grubu plakaya tescil edilir.

YABANCI GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERİN ÜLKEMİZDEN İKİNCİ EL ARAÇ ALIMI 1-)

Yabancı gerçek veya tüzel kişilik adına tescilli bir aracın yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde; a) Dilekçe b) Vergi ilişiğinin kesildiğine dair ilişik kesme belgesi c) Tescil ve Trafik belgeleri d) Plakalar ​ Belge ve plakaları geri alınan araca yurt dışında da geçerli mali sorumluluk sigortası ibraz edilmesi kaydıyla (D) Geçici Trafik Belge ve Plakaları verilir. 2-) Yabancı gerçek veya tüzel kişilere noterlerce satışı yapılan 2. el bir aracın yabancı gerçek veya tüzel kişiler tarafından Ülkemizde tescil ettirilmeden yurt dışına çıkarılmak istenmesi halinde; a) Dilekçe b) Noter satış senedi c) Tescil ve trafik belgeleri d) Plakalar e) İlişik kesme belgesi (vergi dairesinden) f) Yurt dışında geçerli mali sorumluluk sigortası​

 

Tags: , , , , ,