Avrupa İnsan Haklarına Müracaat Etmek İçin Gerekli Dilekçeler Formlar ve Belgeler

Bu Belgeyi İndirin: AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

                                               AVRUPA KONSEYİ

 

TARAFLAR

 

  I.    BAŞVURAN

           

 A. (Başvuran ve varsa temsilcisi hakkında aşağıdaki bilgileri veriniz)

   1.     Soyadı                                                2.  Adı

   3.    Uyruğu                                               4. Mesleği

   5.    Doğum Tarihi ve Yeri                      

          Sürekli Adresi

    6.   Şimdiki Adresi                                  7. Telefon

 

    8.   Varsa

           Temsilcinin Soyadı ve Adı (2)

     9.   Temsilcinin mesleği

    10.  Temsilcinin adresi

                     B.    YÜKSEK AKİT TARAF

 

12.    Aleyhine başvuru yapılan devletin adını yazınız

    II.     OLAYLARIN AÇIKLANMASI

 

                       14.    Formun bu bölümündü, ihlaline ilişkin şikayetlerini, sözleşmenin hangi

                                sözleşmenin bu maddelerine aykırı olduğunu açıklanmalıdır.

                       15.   Kesin karar (tarihi, mahkeme veya idari bir makam ve kararın niteliği)

                      17.    Kullanmadığınız başka bir başvuru yolu var mı? Varsa, neden o yola da

        başvurmadığı açıklanmalıdır.

V.     BAŞVURUNUN KONUSUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

 

                               lıdır.

   VI.     DİĞER MİLLETLERARASI YARGI YOLLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

                               ların çözümü organına sunulduğu ayrıntılı olarak konu açıklanmalıdır.

VII.             BELGELERİN LİSTESİ

20.          a) ……………………………………………………………………………………………………………

b) ……………………………………………………………………………………………………………

c) ……………………………………………………………………………………………………………

VIII.          TERCİH EDİLEN LİSAN HAKKINDA AÇIKLAMA

 

21.           Komisyon kararının, İngilizce/Fransızca dilinde verilmesini tercih ederim.

IX.                BEYAN ve İMZA

 

22.           Başvuruda verdiğim bilgilerin bildiğim ve inandığım kadarıyla doğru

olduğunu ve Komisyon müzakerelerinin gizliliğine saygı gösterdiğimi

beyan ederim.

23.           İsmimin açıklanmasını: istiyorum/istemiyorum.

 

Yer                                   Tarih

 

     

                           Başvuran veya temsilcilerin imzası

 

 

BAŞVURU ADRESİ

 

Tags: , , , , , ,