1479 ve 2926 sayili kanunlara gore bagkur basamak yukseltme dilekçe örneklerini bulabilir indirebilir ve düzenliyebilirsiniz.

Bu Örneği İndir : BAĞ-KUR BASAMAK Yükseltme Dilekçesini İndir

 

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………

 

 

 

 

Kurumunuz……………………………… Bağ-Numaralı mecburi / muhtarsigortalısıyım. Sigortalı çalışmamı sona erdirerek buna ait formu tanzim edip,İl Müdürlüğünüze ibraz etmiştim /ediyorum.

1479sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalı olmakistiyorum .

Bağ-Kurveya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladığımda, buhususu İl Müdürlüğünüze bildireceğim.

Ayrıcatarımda kendi nam ve hesabıma çalışmamın olmadığı bağlı bulunduğum muhtarlıkça onaylanmıştır.

Gerekliişlemin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

Adres                                                                         T.C.Kimlik No: …………………………..

…………………………………                                          AdıSoyadı :………………………………..

…………………………………                                          Tarih:……../……/……………

…………………………………                                          İmza

………………….

Telefon no:

 

 

 

BU KISIM SİGORTALININ BAĞLI OLDUĞU

MUHTARLIKÇA DOLDURULACAKTIR.

Bağ- Numarası : …………………………………                                            Tarih: ……/……/………….T.C. Kimlik No : …………………………………Adı ve Soyadı : …………………………………Baba adı : …………………………………

Ana adı : ………………………………..

Doğum yeri ve tarihi : ………………………………..

……………..MAHALLE MUHTARLIĞI

KÖYÜ

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………….

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sigortalının 2926 sayılı Kanuna göre tarımsal faaliyeti

bulunmamaktadır.

 

 

ONAYLAYANIN                                                                                           İmza-mühür

Adı, Soyadı ve Unvanı

bağ kur basamak yükseltme dilekçesi örneği,
bağkur prim arttırma dilekçesi örneği,
bağ kur giriş bildirgesi,
bağkur basamak yükseltme formu,
bağ kur basamak yükseltme formu,
bağ kur kazanç bildirim formu,
Bağkur dilekçeleri,
Bağkur İçin formlar,
Bağkura Dilekçe Nasıl Yazılır
Dilekçe Örnekleri,Dilekçe Örneği,

 

Tags: , , , , , , , , ,