1479 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalı olmak için verilecek dilekçe örneklerini bulabilirsiniz.

Bu Dilekçeyi İndir: Bağ-Kur İsteğe bağlı sigortalı olmak için verilecek dilekçe örneğini indir

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE……………………

 

 

Kurumunuz ……………………………… Bağ-Numaralı mecburi / muhtar sigortalısıyım. Sigortalı çalışmamı sona erdirerek buna ait formu tanzim edip, İl Müdürlüğünüze ibraz etmiştim /ediyorum. 1479 sayılı Kanunun değişik 79 uncu maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum. Bağ-Kur veya diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başladığımda, bu hususu İl Müdürlüğünüze bildireceğim.

Ayrıca tarımda kendi nam ve hesabıma çalışmamın olmadığı bağlı bulunduğum muhtarlıkça onaylanmıştır.

Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.

T.C. Kimlik No: …………………………..

Adı Soyadı :………………………………..

ADRES:                                                                    Tarih :……../……/……………

…………………………………                                            İmza

………………….

Telefon no:

E-mail adresi :

 

BU KISIM SİGORTALININ BAĞLI OLDUĞU

MUHTARLIKÇA DOLDURULACAKTIR.

Bağ- Numarası : …………………………………                                            Tarih: ……/……/………….T.C. Kimlik No : …………………………………Adı ve Soyadı : …………………………………Baba adı : …………………………………

Ana adı : ………………………………..

Doğum yeri ve tarihi : ………………………………..

……………..MAHALLE MUHTARLIĞI

KÖYÜ

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………….

 

 

Yukarıda açık kimliği yazılı sigortalının 2926 sayılı Kanuna göre tarımsal faaliyeti

bulunmamaktadır.

 

 

ONAYLAYANIN                                                                                           İmza-mühür

Adı, Soyadı ve Unvanı

bağ kur isteğe bağlı sigorta sorgulama,
bağ kur isteğe bağlı sigorta primi,
isteğe bağlı bağ kur emeklilik şartları,
isteğe bağlı bağ kur başvuru formu,
isteğe bağlı bağ kur sağlık hizmetlerinden yararlanma,
isteğe bağlı bağkur sorgulama,
isteğe bağlı sigorta,
isteğe bağlı bağkur emekliliği,

 

Tags: , , , , , , , , , , ,