BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                       İL ADI

 

 

Kurumunuzun                     Bağ-No’lu sigortalısı                     ‘nın hak sahibi olup, ölen sigortalının T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, 1479 / 2926 sayılı Kanuna ve kanunla kurulu diğer emekli sandıklarına tabi birleştirilecek hizmetleri vardır / yoktur.

Ben ve oğlum/kızım                              ölüm aylığı almakta iken oğlum/kızım …………………. …./…./20… tarihinde sgk lı olarak işe başladı ve  ölüm aylığı kesildi, kesilen aylığın tarafıma ödenmesi husununda gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 ……/……./ ……….

 

Adı Soyadı

    (İmza)

Birleştirilecek hizmetlerin bulunması halinde :

T.C. Kimlik No :

T.C. Emekli San. Sicil No :

SSK Sicil No :

1479 Bağ-No :

2926 Bağ-No :

Diğer Sandık Adı :

Diğer Sandık Sicil No :

A D R E S :

 

Telefon No:

E-Posta :

Aylığımı                     Bankası                    Şubesinden almak istiyorum.

EKLER :

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: ,