…………… MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

 

 

Halen …………………………. Müdürlüğü emrinde ……….. sicil sayılı ………….. Memuru olarak görev yapmaktayım. …/…/20… tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Belediye Başkanı Adayı olmak için T.C. Yüksek Seçim Kurulunun …/…./20… gün ve …. sayılı kararı çerçevesinde geri dönme, özlük haklarımın saklı kalması kaydıyla memuriyetten çekilmek istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 Ad Soyad

İmza

 

 

ADRES:                                                                                           

…………..                                                                                        

…………..

…………..

Tel:

……………

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: ,