Belediye‘den Bilgi Edinme Hakkı ile ilgili dilekçe örnekği. Bu dilekçe ile bilgi edinme talebinde bulunabilirsiniz.örneği kendinie göre düzenleyip ilgili makama teslim ediniz.

Dilekçe’yi indir

Belediyeden Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Dilekçe Örnekleri 

Dilkeçe’nin Örneği

………………………. BELEDİYESİ’NE

Tarih : …../…../……
Konu : Bilgi Edinme Talebi
1- ………… Belediyesi’nin ……………….. Fesitvali için Sanatçılara ne kadar ücret ödenmiştir?
2- Sanatçıların hangi kritere göre seçilmektedir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince yasal süresi içerisinde yazılı olarak gönderilmesini talep ederim
T.C. Kimlik No: …………………..
İsim Soyisim
Adres:

 

Tags: , , , ,