Belediye’den dosya ve belge isteme dilekceşi bulunduğunuz bölgenin belediye mali hizmetler veya ilgili biriminine iletilmek üzere yazılı dilekçe beyernamesi ; bu dilekçeyi ilgili makama göre düzenleme yaparak iletiniz.

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız

Dilekçe Örneği

……………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Sayı :

 

…./…./2014 tarihinde  …………….. numaralı …………… Emlak ve Çevre Düzenleme dosyasının zimmetime verilmesini rica ederim.

 

 

Teslim Eden                                                                              Teslim Alan

 

Tags: , , ,