Bina vergisi bildirim formu (Özürlü İndirimi İçin) tek meskeni (konut,daire) olan (intifa hakkkına sahip olanlar dahil).

EK Özürlü kimlik kartı fotokopisi veya sağlık kurulu raporu fotokopisi.

Aşşağıdaki örneği indirin: Örnek Form

ÖZÜRLÜLEREAİT İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ BİLDİRİM FORMU

 

 

Tarih:  …../……/……

 

 

 

……………………….BELEDİYEBAŞKANLIĞINA

 

Emlâk Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenim indirimli bina vergisi oranı uygulanmasını talep ediyorum.

 

Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamakta olup bu mesken muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanılmaktadır.

 

Bu bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.

 

 

ADRES:                                                                                                                       MÜKELLEF

Adıve Soyadı

(İmza)

 

 

 

GAYRİMENKULÜN:

 

Bina Vergisi Sicil No                 :…………………………………………..

Belediyenin Adı                        :…………………………………………..

Mahallesi                                  :…………………………………………..

Cadde ve Sokağı                        :………………………………………….

Kapı ve Daire No                      :…………………………………………..

Pafta No                                    :…………………………………………..

Ada No                                     :…………………………………………..

Parsel No                                  :…………………………………………..

 

Tags: , ,