Bölge idare Mahkemesine vereceğiniz dilekçe örneği aşşağıda verişmir.Tüm ilerimize uygundur. dileçeyi indirip kendinize göre düzenliyebilirsiniz.

DİLEKÇENİN öRNEĞİ

Dilekçeyi indir:BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

……..İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

DAVACI: Adınız Soyadınız, Adresiniz

DAVALI: ………Valiliği

KONUSU: 657 sayılı DMK’nun 125. maddesi uyarınca tarafıma davalı idare tarafından verilen maaş kesimi cezasının iptali istemi hakkındadır.

TEBLİĞ TARİHİ: (İşlemin size tebliğ edildiği tarihi buraya yazın)

OLAYLAR: 1- Bu bölümlere olayın oluşunu, itiraz nedenlerinizi vb. açık, net, inandırıcı bir şekilde çok aşırı ayrıntıya girmeden yazın.

2-

3-

KANITLAR: Dosya içeriği, öğrencilerin ifadeleri, sicil durumunuz, varsa takdirname ve teşekkür belgeleriniz vb. ile her türlü yasal delil.

HUKUKİ NEDENLER: 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer ilgili mevzuat.

SONUÇ-İSTEM: 1-Açıklanan gerekçelerle davalı idare tarafınan şahsıma verilen maaş kesimi cezasının İPTALİNE karar verilmesini,

2- Yargılama giderleri ile ileride gerekirse tutacağım avukatın vekalet ücretinin de davalı idareye yükletilmesini saygı ile arz ve talep ederim.(Günün tarihini buraya yazın)

İmza
Adınız Soyadınız

Gelen Aramalar

bölge idare mahkemesi dilekçe örneği,
bölge idare mahkemesi kararları,
bölge idare mahkemesi dosya sorgulama,
bölge idare mahkemesi itiraz,
bölge idare mahkemesine itiraz dilekçe örneği,
bölge idare mahkemesi itiraz dilekçesi,
bölge idare mahkemesi diyarbakır,
bölge idare mahkemeleri,

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,