……………………………….. ÜNİVERSİTESİ

……………………………………. FAKÜLTESİ/ MESLEK YÜKSEKOKULU

…………………………………………………………….. BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

 

                Bölümünüzün ………………………………. numaralı öğrencisiyim. Daha önce okumuş olduğum …………………. Üniversitesi …………………….. Fakültesi …………………………….. Bölümünde almış olduğum derslere ait not durum belgesinde başarılı olduğum ve aşağıda belirtmiş olduğum derslerden muaf olmak istiyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

 

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI  :

ÖĞRENCİ NO:

PROGRAMI   :

TELEFON NO:

ADRES           :

 

MUAFİYET İSTENEN DERSİN /DERSLERİN

ADI                                                                  DERS KREDİSİ                                    BAŞARI NOTU

 

 

 

                                                                                                                                          ……/……/20….

                                                                                                                                           AD SOYAD

İMZA

EKLER

1-      NOT DURUM BELGESİ

2-      DERS İÇERİKLERİ

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: ,