Okullar İçin İzin Dilekçesi Örneği

………………………………………………… MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                TUZLA-İST.

Okulunuz …………sınıfında okuyan ………….numaralı kızım/oğlum

…………………..´nin-ın 2013/14 numaralı genelge doğrultusunda

aşağıda  belirtilen tarihler arasında izinli sayılması hususunda

Gereğini arz ederim.

 

 

             İzin Tarihleri      

……./…../2013 – ………/………./2013

Adres:……………………….                                            Öğrenci Velisinin

………………………………..                                        Adı Soyadı-İmza-Tarih

TEL:…………………………..

BU DİLEKÇEYİ İNDİR: Dilekçe-Örnekleri-Okul

 

Tags: , , , , , ,