Eczane İçin Dilekçe Örnekleri Eczaneler İçin Dilekçe Örnekelerini Bulabilirsiniz.

Eczacılar Odasının Ön Gördüğü Örnekleri aşşağıda sıralanmıştır.Hayırlı işler.

Ek Belgeler.

1- Eczane açılacak olan yerin vaziyet planlı krokisi 4 adet

(Eczanenin net kullanım alanı m2 olarak belirtilmiş şekilde mimar onaylı)

2-Kiralanmış ise kira sözleşmesi (Kendine aitse tapu sureti)

3-Su ve elektrik hizmetlerinden yararlandığını gösteren belge

4-Noterden taahhütname (Eczanenin kendisine ait olacağını bildirir)

5-Eczane sigorta poliçesi fotokopisi

6-Türkiye İş Bankası hesap numarası

7-Belediyeden adres tespiti ve eczane yerinin dükkân (işyeri) olarak kullanıldığına dair yazı

Dilekçe Örnekleri

Eczane açılış dilekçesi indir.
Odaya kayıt dilekçesi indir.
Nakil dilekçesi indir.
Tadilat dilekçesi .

 

Tags: , , , , ,