Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvurusu ve kayıt formu.

Genel sağlık sigortası başvurusu nasıl yapılır? ,Nasıl bir dilekçe yazmak gerekir? vereceğimiz dilekçeyi kendinize göre düzenleyip ilgili makama eksiksiz olarak teslim etmeniz gerekmektedir.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
BAŞVURU KAYIT FORMU
1) BAŞVURANIN ADI-SOYADI : BAŞVURU NO :
REFERANS NO :
2) BAŞVURU SAHİBİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
T.C Kimlik No :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri / Tarihi :
Medeni Durumu :
Uyruğu :

İl / İlçe :
Mahalle / Köy :
Cilt No :
Aile Sıra No :
Sıra No :
N?fusa Kayıtlı Olduğu

BAŞVURU SAHİBİNİN EŞİNİN KİMLİK BİLGİLERİ
T.C Kimlik No :
Baba Adı : Anne Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi :
T.C Nüfus Cüzdanı Seri : No :
Adı-Soyadı :
Adresi :
Telefon No:
3) BAŞVURU SAHİBİNİN AİLE VE DİĞER BİLGİLERİ
1)Yaşı : 2)Cinsiyeti: 1) K
2) E
3)Eğitim Durumu
1)Kendisinin :
2)Eşinin :
4)Eğitime Giren Kişi Sayısı :
5)Mesleği:
1)Kendisinin :
2)Eşinin :
6)Geçim Kaynağı
Gelir(Aylık) : …….TL
7)Mesken Durumu
Ev sahibi
Kira
Diğer
TL
8)Hanede Yaşayanlar:(Rakamla)
Kendisi ve Eşi:
?ocuk Sayısı :
Anne – Baba :
Diğer Kişiler :
Toplam :
9)özür Durumu / Derecesi
10)Kronik Hastalığı
11)Sosyal G?venlik Durumu
(SSK,Bağkur,Emekli Sandığı)
Var Yok
12)Sağlık G?vence Durumu
SSK
Kira
Bağkur
Yeşil Kart Var Yeşil Kart Yok
13) Başvuru Nedeni
Herhangi bir geliri yok:
Gelir var ama yeterli değil:
Diğer üzerinden:
İmzası :
Adı Soyadı :
Tarih :
5) BAŞVURUYU ALAN VAKIF PERSONELİNİN:
4) Yukarıda bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Hakkımda gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını kabul ediyorum.
İmzası :
Başvuru Sahibinin;
Adı Soyadı :
Tarih :
Sayı No : Kayıt Tarihi :


SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞINA

Vakfınıza;
– Sosyal yardım ve proje destek programlarından faydalanmak,
– Genel Sağlık Sigortası uygulaması kapsamında gelir testi yaptırmak,
i?in başvurmuş olup kişisel bilgilerimin ve muhta?lığımın/ gelir durumumun tespiti i?in aşağıda maddeler halinde sayılan
sorgulamaların ikamet ettiğim b?lgede 3294 sayılı kanun h?k?mleri doğrultusunda kurulan Vakıflar ile Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel M?d?rl?ğ?nce yapılmasına; ikamet ettiğim hanede ve ?evrede ilgili Vakıf tarafından inceleme
yapılmasına; elde edilen bilgilerin başvurumun değerlendirilmesi s?recinde kullanılmasına; ?alışabilir durumda olduğumun tespiti
halinde İŞKUR kaydımın yapılmasına ve mevzuatta belirtilen zamanlarda hakkımdaki sorgulama ve incelemelerin yenilenmesine; İzin Veriyorum İzin Vermiyorum.


T.C. Kimlik No:

Ad / Soyad:

 İmza / Tarih :


A. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
1. Nüfus Aile Kayıt örneği,
2. Aile Kayıt örneği,
3. Kişi Kayıt örneği,
4. Olay Bilgileri,
5. Adres Bilgileri,


B. İŞKUR Genel Müdürlüğü


6. İŞKUR Kaydı,
7. İşsizlik Sigortası Ödeneği,
8. Kısa Çalışma Ödeneği,
9. İş Kaybı Tazminatı,


C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü


10. Evde Bakım Aylığı,
11. Ayni/Nakdi Yardım,


D. Vakıflar Genel Müdürlüğü


12. Muhtaç Aylığı,
13. Kuru gıda yardımı,


E. Gelir İdaresi Başkanlığı


14. Vergi Mükellefiyeti,
15. Araç Sahipliği,


F. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü


16. Gayrimenkul sahipliği,


G. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü


17. Şartlı Eğitim ve Sağlık Yardımı Bilgileri,
18. Gelir Getirici Proje Bilgileri,
19. Sosyal Yardım Bilgileri (YBB)


H. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı


20. Çiftçi Kayıt Sistemi Sorgulamaları


I. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı


21. Sosyal Güvenlik Bilgileri,
22. Sağlık Müstahaklık Bilgileri,
23. 2022 Maaşı Bilgileri,


J. Sağlık Bakanlığı


24. Yeşil Kart Bilgisi,
K. Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
25. Burs ve Kredi Bilgisi

 

Tags: , , , ,