Genel Üniversite İçin Ders Kayıt Dilekçesi aşşağıdaki dilekçeyi tüm Üniversitelerde kullanabilirsiniz.

Bu dilekçeyi kendinize göre düzenleyip ilgili bölüme vermelisiniz.

Aşşağıdaki dilekçeyi indir: Üniversite İçin Ders Kayıt Dilekçesi

Dilekçenin Örneği

T.C. ……..ÜNİVERSİTESİ ……………..Bölüm yazın ……MÜDÜRLÜĞÜNE

Yüksekokulunuzun ………….. Programı N.Ö. / İ.Ö. …….. numaralı ….. sınıf öğrencisiyim. 20…/ 20.. Eğitim-Öğretim Yılı Güz / Bahar Yarıyılında kayıt yenileme tarihlerinde ……………. ……………………………………… nedeniyle ders kaydımı yaptıramadım. Mazeretime istinaden ders kaydımı yaptırmak istiyorum.
Gereğini arz ederim.

././20.

Adı-Soyadı- İmza

Adres :

Cep Tel :
Ev Tel :
e-mail adresi :
EKLER :
Ek-1-Harç Ücreti Dekontu.

 

Tags: , , , ,