Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine giriş koşulları ve başvuru sırasında istenilen belgeler.

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine girişkoşulları ve başvuru sırasında istenilen belgeler

Bu Belgeyi İndir

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve RehabilitasyonMerkezlerine kabul edilecek yaşlılarda aranan nitelikler:

a) Huzurevlerine KabulKoşulları

1.  60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2.   Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici birrahatsızlığı bulunmamak, yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşametkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
3.   Ruh sağlığı yerinde olmak,
4.   Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5.   Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
6.   Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyalinceleme raporu ile saptanmış olmak.

b) Huzurevi Yaşlı Bakımve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul koşulları

1.   60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
2.   Bedensel ve zihinsel gerilemeleri nedeniyle süreli yada sürekliolarak özel ilgi desteğe, korunmaya ve rehabilitasyona gereksinimi olmak,
3.   Ruh sağlığı yerinde olmak,
4.   Bulaşıcı hastalığı olmamak,
5.   Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
6.   Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyalinceleme raporu ile saptanmış olmak.

Huzurevleri ile HuzureviYaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabul edilecek kişilerden(yaşlılardan) istenen belgeler

1.   Dilekçe
2.   T.C Kimlik No Beyanı
3.   Gelir Durumunu Gösterir Belge Örnekleri
4.   Sağlık Raporu (*)
(*)Sağlık Raporunun karar bölümünde “Huzurevine girmesinde sakınca yoktur” yada “Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım görmesinde sakıncayoktur” ibaresi yer almalıdır.

 Belge Örneği

İLE VE SOSYALPOLİTAKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                               Ankara

            01.01.2013 tarihi itibariyle 60 yaşımı doldurdum. HuzurevlerineKabul Koşulları / Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine kabulkoşullarını taşıyorum bu sebeple Huzurevi Yaşlı Bakım ve RehabilitasyonMerkezlerine kabulümü;

            Arz ederim.01.01.2013

 

 

                                                                                                          AdSoyad

                                                                                                          İmza

 

 

ADRES:

Telefon:

T.C. No:

EKLER:

 

Tags: , , , , , ,