İcra Müdürlüğüne Mal Beyanı Nasıl Verilir ?,İcra Müdürlüğüne Mal Beyanı  Dilekçe Örneğini İndirebilir ve kendinize göre düzenliyebilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: İcra Ödeme Emrini tebellüğ ettiğiniz tarihtenitibaren en geç 7 (Yedi) gün içinde aynı İcra Müdürlüğüne verilmek üzereaşağıdaki dilekçenizi veriniz. Bu dilekçeden 2 nüsha alınız. Birini İcraMüdürüne “Alındı Onayı”nı yazdırıp imzalatınız ve saklayınız.

DİLEKÇEYİ İNDİR: İcra Müdürlüğüne Mal Beyanı Dilekçesi Örneği indir

DİLEKÇENİN ÖRNEĞİ:

 

 

Ankara … İcra Müdürlüğü ‘ne

DOSYA NO                            :

MAL BEYANINDA

BULUNAN BORÇLU      :

KONU                           : Mal beyanımdır.

AÇIKLAMALAR             :

1- Alacaklı tarafından yukarıda esas no.su ve icra müdürlüğü belirtilen icra dosyası ile aleyhime yapılan icra takibi ile ilgili olarak yasal zorunluluk gereği süresinde mal beyanımı bildiriyorum.

2- Borcu kabul ediyorum. Ancak ödeme gücüm bulunmamaktadır. Üzerime kayıtlı hiçbir menkul ya da gayrımenkul malım ya da gelirim, üçüncü şahıslarda her hangi bir hak ve alacağım bulunmamaktadır. Geçimimi ailemin katkılarıyla sürdürmekteyim.

Gereği bilgilerinize arz olunur.

T.SONUCU : Mal beyanı dilekçemin kabulü ile dosyaya konulmasını talep ederim.

 

 

GELEN ARAMALAR

icra müdürlüğüne mal beyanı dilekçe örneği,

kredi kartı mal beyanı,

icra mal beyanı dilekçesi,

mal beyanı cezası,

mal beyanı nereye verilir,

mal beyanı nerden alınır,

mal beyanı nasıl verilir,

icra müdürlüğüne dilekçe,

 

Tags: , , , , , , ,