İcraya verilmiş borca itiraz nasıl edilir?,icra mahkemesine dilekçe nasıl yazılır konumuzu incelerek icraya verilmiş borçlarınıza itiraz edebilirsiniz.  

Önemli İcraya konu borçlar genellikle 3 çeşittir.

1- Mahkeme kararına dayananborçlar.

2- Sözleşmeye dayananborçlar

3- Kambiyo senetlerine(çek-senet-poliçe) dayanan borçlar.

Eğer bir borcunuz nedeniyle icraya verilmişseniz ve borç tutarını doğru olupolmadığı konusunda endişeleriniz varsa, bu yazıyı okuduktan sonra aşağıdaki dilekçe örneğini kullanınız.

1- Kesinleşmiş mahkeme kararına dayananborçlara itiraz etme olanağı yoktur. Bu nedenle icra dairesine vereceğinizdilekçe dikkate alınmaz ve hakkınızdaki işleler durmaz. Ancak faiz ve mahkememasraflarının yanlış hesaplandığını düşünüyorsanız gelen icra emrini biravukatla tartışarak icra emrinin iptali için dava açılmasını sağlayabilirsiniz.Tabii ki bu borcu da icra takibini de ortadan kaldırmaz. Sadece düzeltilmesinisağlar.

2- Sözleşmeye dayanan borçlarda ise gelenödeme emrindeki borç tutarına ve faize her zaman itiraz etme olanağınız vardır.Ancak haksız yapacağınız itiraz sizin borç anaparasının % 40 ı kadar tazminatödemenize neden olabilir.

3- Gelelim diğer sözleşmeyedayalı borçlara, sözleşme serbestisi gereği insanlar yasal olan her konudasözleşme yapıp borçlanabilirler. Bu nedenle burayı ihtiallere boğmaya gerekgörmüyorum. Yapmanız gereken sözleşmeniz ve gelen ödeme emriyle berebar biravukata başvurarak borcun anapara faizinin doğru olarak istenmediğiniinceletmektir. Bu sizi fazladan para ödemekten kesinlikle kurtaracaktır. Amaben kendime güveniyorum, avukata falan para veremem itirazımı ederimneticelerine katlanırım diyorsanız aşağıdaki dilekçe örneğini kullanabilirsiniz…

Dilekçe Örneği İtiraz için

**Bu dilekçe 2 suret hazırlanmalı

**2 adet davetiye ve bunları posta pulları eklenmelidir.

**Adliye veznesine davanın harcı yatırılmalıdır

………… İCRA (HUKUK)MAHKEMESİNE

(Durdurma Taleplidir)

Borca itiraz eden

Davacı                            :

Davalı Alacaklı              : 

İcra dairesi ve Dosya no :         …. İcra Müdürlüğünün 20…/…. sayılıdosyası

Dava konusu                  : Kambiyo takibine ve borca itiraz

 

Açıklamalar                  :1- Kambiyo senetlerine mahsus ödeme emrini …./…./20….  tarihinde aldım. Süresinde Mahkemenize itiraz ediyorum.

2-Bilindiği üzere bononun (senedin) asli unsurlarından birisi tanzim tarihidir ve uygulamada imzanın üzerinde yazar. Bu tarihin bulunmadığı belgeler, senetniteliğini taşımamakta olup, takibine konu edilemez.

3-Bu nedenle takibe konu senet senet hükmünde olmadığından takibin ve ödemeemrinin iptalini talep etmem gerekmiştir. Alacaklı görünenin hakkımda işlemyapmaması için takibin gerektiğinde bir miktar teminat yatırmam karşılığındadurdurulmasını talep ediyorum.

Sonuç ve İstem               : Yukarıda açıklanan nedenlerle öncelikle takibindurdurulmasını, kmbiyo senedine dayanmayan takibin ve ödeme emrinin iptalini,haksiz takip nedeniyle alacaklı görünenin bana %40 tazminat ödemesine kararverilmesini arz ederim.

                                                                                                                Davacı Adı Soyadı

                                                                                                                            (İmza)

 

Tags: , , , ,