………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

…………… Mahallesi ………. Pafta ………. Ada ……. Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskân almak istiyoruz. İnşaatımızın tesisat yönünden incelenerek gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

Mal Sahibi

Adı Soyadı

 Tarih

 İmza

 

İNŞAATA AİT POSTA ADRESİ

……………. Mahallesi …………… Cad. ……………. Sokağı ……….. Kapı No

MAL SAHİBİNE AİT TEBLİGAT ADRESİ :

……………………… Mahallesi

………………………. Cad

……………………… Sokağı

………………………. Apt

……………………….. Kapı No

………………………. Posta Kodu

……………………….. İlçesi

……………………….. Şehir

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: ,