Kira Kontratı Örneği 2014, Ev Ve İşyerleri İçin sözleşme örnekleri ve nelere dikkat etmeliyiz buyrun konumuzu inceleyelim,

Kira Sözleşmesini indirin: Kira Kontratını İndir

Ev sahibi / Mülk Sahibi / Daire sahibi / Mesken sahibi / Konut sahibi için kira sözleşmesi düzenlerken dikkat edilmesi gerekenler.

Videoyu izle

  1. Konut kira sözleşmelerinde, öncelikle konunun uzmanı kişiler veya firmalardan görüş almak; risklerin iki taraf için de farkedilmesi ve bu risklere karşı nasıl tedbir alınacağı ile ilgili yazılı kararlara varmak yönünden düşünülmelidir. Bu durumda bile imza edilecek kira kontratlarının iyice incelendikten sonra imza edilmesi ve iki tarafın ihtiyaçları dikkate alınarak, özel bir kira kontratı hazırlanması önemlidir.
  2. Kira sözleşmesinde, konutun sahibi ya da intifa hakkı sahibi olup olmadığından emin olunmalıdır. Kira kontratında karşı taraf evin gerçek sahibi değilse, kanuni bir vekillik durumu olup olmadığına bakılmalıdır.
  3. Kira kontratında yazılmış olan konutun adresinin, kiralanmakta olan evin/konutun doğru adresi olup olmadığını kontrol edilmelidir. Kiraladığınız yerin adresinin farklı çıkması, hukuki işlemlerde başvurularınızın sonuçsuz kalmasına ya da sürecin uzamasına neden olacaktır.
  4. Kira kontratı evi kiralayacak taraf yada taraflarca, varsa kefiller ile birlikte ve her iki tarafın da isteğiğ varsa noterde imzalanabilir. Noterde imzalanan kira sözleşmelerinin her bir nüshasına, her yıl yeniden belirlenen değerdeki damga pulu yapıştırılması gerekir. Kira kontratındaki damga pulu, üzerine tarih atılmalı ve imzalanmalıdır. Sözleşme sadece iki taraf arasında imza edilecekse, konut kira sözleşmelerinde damga pulu yapıştırma zorunluluğu yoktur.
  5. Kira sözleşmesi tarafların isteği ile tapuya kayıt edilebilir. Tapuya kaydedilen kira kontratı, kiracıya bazı haklar tanır. Böyle bir durumda kiracı, sözleşmeden doğan haklarını hem 3. kişilere, hem olası bir satış durumunda, evi satın alan yeni ev sahibine karşı ileri sürebilir.
  6. Kira sözleşmelerinde kiralanan eve ait, geçmişten kalan borçların ev sahibinin sorumluluğunda olduğu açık bir şekilde yazılı olmalıdır. Yine bu konu ile ilgili olarak kira sözleşmesinde; geçmişten gelen borçtan dolayı oluşabilecek zararların ( elektrik kesilmesi, su kesilmesi, vb.) evin / konutun sahibi tarafından karşılanacağı ve borçtan dolayı oluşan olumsuz durumun ortadan kaldırılmasının konut sahibinin sorumluluğunda olduğu, açık bir şekilde ve hatta süre belirtilerek açık bir şekilde yazılmalıdır.

 (Kira sözleşmeleri hakında önemli bilgiler TRT)

 1. Kira kontratında, kira bedelinin aylık ve yıllık olarak ayrı ayrı yazılması gereklidir.
 2. Kira sözleşmesinde, kira bedeli olarak kararlaştırılan bedelin, yılın hangi dönemlerinde ve hangi yüzde artış oranı veya artış kriteri baz alınarak her yıl yüksetileceği açık bir şekilde yazılı olmalıdır. Her iki tarafın da haklarını korumak ve adil bir yaklaşımla kira kontratında kira artışında belirlenen dönemlerdeki TÜİK ÜFE oranı yazılabilir. Ancak kiralanacak evin bulunduğu mahallede, ileride olacağı bilinen ve kira fiyatlarını yükseltecek veya indirecek bir gelişme olacaksa bunu kira sözleşmesinin artış maddesini hazırlarken göz önünde mutlaka bulundurun. Kira bedeli artırımı veya kira bedeli düşürümü durumlarında taraflar anlaşamıyor ve yasal arayışlar içine girerlerse bu konuda hangi ildeki hangi mahkemelerin yetkili olacağı belirtilmelidir.
 3. Kira ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla veya banka üzerinden (EFT ve havale masrafları kiracıya aittir) yatırılmalıdır. Bunun için kira sözleşmelerinde, kira bedelinin hangi isme veya hangi bankaya yatırılacağı ve evin sahibinin banka hesap bilgileri IBAN numarası yazılmalıdır. Kira bedelinin hangi günler ( iş günleri de dikkate alınmalıdır. Örnek; Her ayın ilk 4 iş günü içerisinde…) yatırılacağının yazılması, tedbirli olabilmek için önemlidir. Eğer kira sözleşmelerinde belirli gün aralıkları yazılmamışsa, bu durumda kira bedelinin her ayın 15. günü sonuna kadar ödenmesi gerekir.
 4. Evin içi veya dışında ilave ve tadilat gerektiren bir işlem olduğunda, konut sahibi kiracının veya kiracı vekillerinin yazılı onayını almak kaydı ile tüm masraf ve giderleri ev sahibine ait olmak üzere ile yaptırmalıdır. Kiracı kendisi evin sahibinin rızası ve yazılı imzalı oluru olmadan tamir ve ilaveler yapamaz, oluşacak masrafları evin sahibinin yazılı onayı olmadan kiradan eksiltemez ve parasını ödeyerek yaptırdığı tadilat ve ilaveleri kira sözleşmesi bitiminde konutta bırakır.
 5. Birer yıllık kira sözleşmelerinin sonunda, kanunlar çerçevesindeki mecburi gerekçelerle veya iki tarafın anlaşması ile kira durumunun kalkacağı ile ilgili “….gün/ay öncesinden” şeklinde bir ifade ile karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak kira sözleşmelerinde yazılı olarak yer almalıdır. Kiracı evi boşaltacak ve kira sözleşmesini sona erdirecekse, kira sözleşmesi bitim tarihinden en az 15 gün önceden ev sahibine yazılı bildirimde bulunmalıdır.
  Kiracı eğer şirketse ve bu şirket iflas ederse ve geçmişteki ödenmemiş kira borçları ile gelecekteki kira ödemeleri için bir garanti vermiyorsa, kira sözleşmesi son bulur.
  Kira sözleşmesi süresince kiracı konuta ve/veya çevreye zarar veriyorsa, ev sahibince ev boşaltma davası açılabilir.
 6. Depozito; genellikle kiracının, kiraladığı konutu kiralamaktan vazgeçerek boşaltırsa, konuta ait ve kullanımdan dolayı oluşan borçlara karşılık ve konuta verilmesi muhtemel maddi zararlara karşılık teminat olarak ev sahibine verilen emanet paradır.
  Kiralanacak ev için depozito verilmesi durumu varsa, depozitonun, hangi durumlara karşı verildiği ve ne şekilde, ne zaman geri alınacağı, kira sözleşmelerinde yazılı olmalıdır. Geri ödeme günüe kadar geçen zaman düşünülerek depozitonun enflasyon karşısında parasal değerinin nasıl korunacağının kira sözleşmesine yazılmasında fayda var. Ayrıca evin demirbaşlarının durumu, niteliği kontrol edilip ve kira kontratında yazılmalıdır.
 7. Kira sözleşmelerinden bağımsız olarak yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde konut demirbaş masrafları ev sahibinin karşılaması gereken giderlerdir. Kiracı site veya apartman genel giderlerini ve aidatını kendisi ödeyecektir. Yine kira sözleşmesi içinde ayrıca belirtilmese de apartman veya site içinde uyulması gereken kurallara uymak ve site yönetimi kurallarına uymak zorundadır. Kira sözleşmesinde bu yönde bir açıklamanın yazılmasında fayda vardır.

GELEN ARAMALAR

kira kontratı örneği 2014,

işyeri kira kontratı örneği 2014,

kira kontratı örneği 2011,

ev kira kontratı örneği,

işyeri kira kontratı örneği,

kira kontratı örneği indir,

kira kontratı örneği 2010,

kira kontratı örneği 2012,

kira kontratı örneği 2013,

kira kontratı örneği 2012 excel,

kira kontratı örneği  word 2014,

kira kontratı örneği word indir exel,

 

Tags: , , , , , , , , , , ,