Kredi Kart Hesap İşletim Ücreti İptali (İadesi) İçin Verilecek Dilekçe Örneği

Aşağıdaki Dilekçeyi Üzerinde Değişiklik Yapabileceğiniz Word Belgesi Olarak İndirmek İçin Yandaki İndir Butonunu Tıklayınız .Bu Dilekçeyi İNDİR

…… BANKASI GENELMÜDÜRLÜĞÜNE

 

……. nolu hesabımdan,…/…/20. son ödeme tarihli Hesap Bildirim Cetvelinde  yer alan ……… , … TL. tutarlı hesapişletim ücreti talebiniz 4077 sayılı yasaya göre haksız olup Hesap Bildirimcetveline itiraz ediyorum.

 

Talep edilen …….. , .. TL hesap işletim ücretininbir sonraki hesap bildirim cetvelindeki tutardan mahsubunu diler aksi takdirdehukuki yollara başvuracağıma bildiririm.

 

 

 

 

 

Adı, Soyadı

İmza

 

 

 

Tags: , , , , , , ,