T.C.

……………………………………. KAYMAKAMLIĞI

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’na)

T.C. KİMLİK NO                        :

ŞİKAYET EDEN                         :

ADRESİ                                      :

TELEFON                                    :

E-POSTA                                    :

ŞİKAYET EDİLEN                       :

ADRESİ                                      :

ŞİKAYET TARİHİ                       :

ŞİKAYETİN PARASAL DEĞERİ :

ŞİKAYET KONUSU                    :

İZAHAT                                      :

HUKUKİ SEBEPLER                  :  4822 ile değişik, 4077 sayılı kanun, Borçlar kanunu ve sair mevzuat.

SÜBUT SEBEPLER                   :   Fatura, irsaliye, servis fişi, garanti belgesi  bilirkişi, tanık ve ispata

yarar her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEK                     :  Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerden ötürü ;

Ürün bedelinin iadesine/ürünün yenisi ile değiştirilmesine/ayıp

oranında indirim yapılmasına/onarım bedelinin alınmamasına

karar verilmesini arz ederim.

 ………/………/20…..

                                                                                                                                                             ŞİKAYET EDEN

                                                                                                                                                             ADI SOYADI

                                                                                                                                                             İMZA

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: , , ,