……………………………….. ÜNİVERSİTESİ

…………………………………………………………………….. FAKÜLTESİ/ MESLEK YÜKSEKOKULU

……………………………………….. BÖLÜM BAŞKANLIĞI’NA

 

                Fakültenizin/Meslek Yüksekokulunuzun …………………… Bölümü …………………….. numaralı öğrencisiyim. 20…-20…. Eğitim- Öğretim Yılı ……….. Yarıyılı sonunda mezun olmak için gerekli tüm dersleri aldım ve bütün derslerimden başarılı oldum.

Mezuniyet durumumun incelenerek mezuniyet işlemlerinin başlatılması için gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.

 

 

Adı Soyadı

                                                                                                                                                                  İmza

ADRES:

 

 

TEL:

 

ÖĞRENCİ DANIŞMANI                                                                                               

BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

 

 Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız 

 

 

Tags: ,