Okuduğunuz Okul İçin Dilekçe Örneği Aşşağıda Verilmiştir.Okul Müdürüne Ve Danışman bir öğretmene teslim edilebilir.

Dilekçenin Örneği

……………………………………… İLKÖĞRETİM OKULU MÜRDÜRLÜĞÜNE

Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden ……………………………………………. Kulübünün …../……/……. Tarihinde Öğretmenler odasında Saat …………… ile …………. arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Danışman Öğretmen Danışman Öğretmen

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,