Özel Güvenlik Olarak Çalışanlarımızın Yenileme Yapması İçin gereken Dilekçe Örneği Örnek Olarak Verilmiştir. İşinize yaracaktır.

Gerekli Belgeler.

1. Eski özel güvenlik kimlik kartının fotokopisi
2. Dilekçe
 (tarih ve imzalı) (BU SAYFADAKİ DİLEKÇE)
3. Arşiv Araştırma Formu (İmzalı ve fotoğraflı 2 Adet, TC kimlik numarası yazılmış)
4. TC kimlik fotokopisi aslı ile
5. Adli sicil belgesi (ARŞİV ARAŞTIRMAlı asıl suret, kaydı olanlar mahkeme kararı ekleyecek)
6. Sertifika aslı
7. Vesikalık fotoğraf
 (2 adet)

Dilekçe Örneğini İndir : Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Yenileme Başvuru <<tıkla indir.

T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü
(Özel Güvenlik Şube Müdürlüğüne)
5188 Sayılı Kanun Kapsamında . (İlk kimliğin alındığı il yazılacak ) .. Valiliğinden almış olduğum ../…/..  geçerlilik tarihli,  …… numaralı özel güvenlik kimlik kartı ile çalışmakta iken;5188 Sayılı Kanun gereği . (Eğitim kurumunun adı yazılacak) ..  Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda . 60 (silahsızlar 50) yazacak . saat SİLAHLI / SİLAHSIZ olarak YENİLEME eğitimi gördüm. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının yenilenmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını ;Arz ederim. …/…/ …

Adı ve Soyadı
İmza

ADRES VE TELEFON NO :

TEL                                                :

EKİ                                                 :

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , ,