Özürlülük İndirimi Almak için Dilekçe Örnekleri

 

Aşağıdaki Dilekçeyi Üzerinde Değişiklik Yapabileceğiniz Word Belgesi Olarak İndirmek İçin Yandaki İndir Butonunu Tıklayınız .Bu Dilekçeyi İNDİR

…./…./ 2012

DEFTERDARLIK MAKAMINA

                                                    ………………….

            VasıtasızVergiler Genel Müdürlüğü:

 

………………………………ndagörev yapmaktayım.  ………………. rahatsızlığımnedeniyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesi gereğince sakatlıkindiriminden yararlanabilmem için gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

Adı Soyadı

İmza

 

ADRES:

Tel:

İş:

 

 

EKLER:

EK-1 2 Adet Fotoğraf

EK-2 Çalıştığı Yerden Çalıştığına Dair Yazı

EK-3 İşçi ve Sigorta Giriş Bildirgesi veya Son Dört AylıkBordro

EK-4 Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

EK-5 Sağlık Karnesi Fotokopisi

EK-6 Sağlık Kurulu Raporu Aslı

 

Tags: , , ,