NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

                                                                                                               ………………….

 

 

DAVACI:

AD SOYAD:

TC KİMLİK NO

ADRES

DAVALI       : …… ………… TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

KONUSU     : DAVALININ KİRALANANDAN TAHLİYESİNE KARARVERİLMESİ İSTEMİ

AÇIKLAMA : Davalı ……………….. ile yapmış olduğum Kira sözleşmesi sebebiyle ………………. Adreste kiracım olarak kalmaktadır.

Davalı kira sözleşmemizdeki  ………………………………………….. maddeleri  ihlal etmektedir.

…/…/…. tarihinde vefat etmiştir.Geriye mirasçı olarak ………………….. ve…………….. kalmıştır. (Annemden/babamdan) kalan mirası Medeni Yasa 605.maddeye göre kayıtsız şartsız reddettiğim için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER : MK,HMK vesair yasalar.

DELİLLER                         : Nüfus kaydı,…………. … Sulh Hukuk Mahkemesi 20../…..

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıkladığım sebeplerden dolayı murisim ……..dan bana kalan  mirası reddettiğimin tesciline karar verilmesini  saygılarımla arz ederim.  …./…./20..

 

                                                                                                                        Davacı

                                                                                                                      Ad-soyad

                                                                                                                          İmza

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: , ,