İLGİLİ MAKAMA

(Ürün aldığınız firma/mağaza)

 

……/…../……… tarihinde yetkiliniz ………………. ‘den toplam 5 adet ürün için 50 TL  olarak pazarlık yaptık ve ben de sözleşmeyi imzaladım. Daha sonra bana tam olarak 1000 TL tutarında ürün olduğunu söylediler ben de  …/…./…….. tarihinde şirket yetkilisi ile yapmış olduğum telefon görüşmesinde ürünü kabul edemeyeceğimi, ürünü iade etmek istediğimi ve sözleşmemi iptal etmek istediğimi ilettim. Ancak yetkiliniz ürünü almak zorunda olduğumu ve iade edemeyeceğimi beyan etti. Beni dolandırmak suretiyle bir anlık zaafımdan faydalanıp 40 TL deyip 1000 TL’lik sözleşme imzalatıldığından ve ürünü 7 günlük  yasal süresi içerisinde iade etmek istediğimi beyan ettiğimden ürünün iadesi ve sözleşmemin iptalini istiyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

AD SOYAD

TARİH

İMZA

 

 

 

 

Not: Dilekçeyi iadeli taahhütlü olarak gönderiniz ve aldığınız ürünü açmayınız, ürünü almadı iseniz teslim almayın.)

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: , ,