Öncelikle aşağıda örneği verilen şikayet dilekçesinden konu ile ilgili uyarlama yapılarak hazırlanır.
Bu şikayet dilekçesi bulunduğunuz il adliyesinde bulunan müracaat savcılığına verilir. Dilekceniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır.

Bu hazırlık numarasını dilekçenizi takip edebilmek, (kayıt yaptırdığınız yere gelip sorduğunuzda dilekçenizin hangi savcıda olduğunu veya dilekçenizin hangi mahkemeye gönderildiğini) öğrenmek açısından önemlidir.
 

Dilekçenin Örneği

……………………….. CUMHURİYET SAVCILIĞINAMüşteki:(Ad Soyad) (Adres)Sanık: (Ad Soyad) (Adres)

Suç Tarihi: (Tarih)

Olaylar:

1. ………………………………………………………………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………. …………………….

2. ………………………………………………………………………………………. …………………
………………………………………………………………………………………. …………………….

3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığıncezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur.

Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılmasıiçin kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim…/./2012

                                                    Şikâyetçi: (Ad Soyad)
                                                     (İmza)

Deliller: Adli Tabiplik raporu, aşağıda ad ve adresleri belirtilen tanıklar,her türlü delil.

 

BU DİLEKÇEYİ İNDİR

Gelen Aramalar

savcılık suç duyurusu dilekçe örneği,

savcılığa suç duyurusu dilekçesi örneği,

savcılığa suç duyurusu dilekçe örneği,

suç duyurusu dilekçe örneği,

cumhuriyet savcılığı suç duyurusu,

savcılık suç duyurusu ne zaman sonuçlanır,

savcılık suç duyurusu sorgulama,

savcılık suç duyurusu dilekçesi,

 

Tags: , , , , , , ,