T.C.

……………………………… KAYMAKAMLIĞI

Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti Başkanlığı

Tarih: …. /…../ 20…

Tüketici Adı Soyadı   :

T.C. Kimlik No            :

Adres                           :

Telefon                        :

Şikâyet Edilen Firma :

Üretici Firma              :

Şikâyet Konusu         : …../…../………. Tarihinde ………………… firmasından ………….. bedelle satın almış olduğum ………………….. marka ve ……………………….. model ……………….. ürünü …/…../……… tarihinde servise verdim. Ancak henüz göndermiş olduğum ürün geri gelmemiştir.

Sonuç ve İstem          : Ürünün yeni bir ürünle değiştirilmesini ya da para iadesini istiyorum.

 

EKLER:

Firmaya verilen ürünle ilgili gelen cevap

Faturanın fotokopisi

Servis fişlerinin fotokopileri

 

Şikâyet Edenin

Adı Soyadı

İmza

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: ,