1479 ve 2926 sayili kanunlara gore bagkur askerlik suresinin borclanma hizmet cetveli örneklerini Bulabilir inceleyebilir ve indirebilrsiniz.

Hizmet Cetvelini İndir:Askerlik Borçlanması Cetvelini İndir

NOT:

 

EK-1 Zorunlu sigortalılar bu belge ile Bağ-Kur sigortalılık belgesini, (10.008-10.043)

 

EK-2 İsteğe bağlı sigortalılar ise talep tarihinden önceki aya ait yatırdığı prim

 

makbuzunu ibraz etmek zorundadır.

 

1479 VE 2926 SAYILI KANUNLARA TABİ SİGORTALILARIN ASKERLİK

 

SÜRESİNİ BORÇLANMA HİZMET CETVELİ

 

BORÇLANACAK OLANIN

 

 

 

Bağ-No : …………………………. İli : ………………………………………

 

T.C Kimlik No : …………………………. İlçesi : …………………………………….

 

Adı ve soyadı : …………………………. Cilt no : ………………………………….

 

Baba adı : …………………………. Aile sıra no: …………………………..

 

Ana adı : …………………………. Sıra no :………………………………….

 

Doğum yeri ve tarihi: …………………

 

Askere er veya Er olanın terhis veya

 

Yd.Sb.Ok.na Duhul Yd.Sb. olanın mezuniyet

 

T arihi . Tarihi .

 

…./…./……….. …./…./…………

 

 

 

Bu sürede varsa askerlikten sayılmayan süre:

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

TASDİK EDENİN

 

 

 

Adı Soyadı: Tarih-mühür

 

Rütbesi :

 

Görevi :

 

İmzası :

 

BAĞ-KUR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

………………

 

1479 sayılı Kanunun 4956 sayılı Kanunla değişik Ek 9. maddesi gereğince yukarıda belirtilen askerlik süremi borçlanmak istiyorum.

 

Borç tutarının tarafıma tebliğini arz ederim.

 

Adı soyadı : ……………………….

 

Tarih : ……………………….

 

İmza : ……………………….

 

Adres :

 

………………………….

 

………………………….

 

………………………….

 

………………..

 

 

Bağ-Kur Askerlik Borçlanma Hizmet Cetveli,
Askerlik Borçlanması Hesaplama,
ASKERLİK BORÇLANMASI ,
Tüm yönleriyle askerlik borçlanması,
SGK-Bağ-Kur Askerlik Borçlanması Talep Formu,
askerlik borçlanması sorgulama,
askerlik borçlanması hesaplama,
askerlik borçlanması 2014,
askerlik borçlanması formu,
askerlik borçlanmasını devlet ödeyecek,
ne zaman emekli olurum,
e devlet,
sgk,dilekçe örneği,bağkura dilekeçe yazmak,sgk ya dilekçe yaz,

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,