Şikayette Taksit Ödeme Emrine Karşı Tüketici Mahkemesine Tedbir Talepli Başvuru Dilekçesini İndir düzenle .

Dilekçeyi İndir:SiKAYETTE_TAKSiT_VEYA_ODEME_EMRiNE_KARSi_TUKETiCi_MAHKEMESiNE_TEDBiR_TALEPLi_DiLEKCE_ORNEGINi İNDİR

Dilekçenin Örneği

TÜKETİCİ   MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                            ……………..

                                                                                                            

   TEDBİR TALEPLİDİR

 

Davacı(Şikayet Eden)

            Adresi            : ………………………………………………………………………………..

                                     …………………………………………………………………………………………..

 

Tel / Faks (varsa)       : ………………………… / …………………………

 

Davalı(Şikayet edilen)

Adresi            : ………………………………………………………………………………..

 

 

Talep(*)                     : …………………………………………………………………………………………

                                    ……………………………………………………………………………………………..

 

Dava(şikayet)Konusu: ……………………………………………………………………………………………….

(Ayıplı mal / hizmet )

 

OLAY                                   : ………………………………………………………………………..

(Şikayetin açıklaması)…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

Hukuki Deliller         :– 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında        Kanun

-Borçlar Kanunu,

– Tanık,

– Bilirkişi ve her türlü delil.

 

Neticei Talep             :Yukarıda açıklanan ayıplı ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….hususunda karar verilmesini arz ederim.

…. /… / 2008

Adı – Soyadı

imza

       

Eki :

Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vb. belgeler.

(*)

1-      ………………   Tüketici Mahkemesinden ………………    ….  No.lu İcra Müdürlüğünde  2008/ …. sayılı icra dosyası ile yapılan takibin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.

2-      ………………….Tüketici Mahkemesinden söz konusu dava sonuçlanıncaya kadar  diğer taksit ödemelerimin muacceliyet kesbetmemesi için kalan taksit ödemelerinin teminatsız ve tedbiren durdurulması istemidir.

(*)NOT:  Talep kısmına yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini  yazabilirsiniz.

GELEN ARMALAR

Şikayet,

Taksit Ödeme Emrine Karşı ,

Tüketici Mahkemesine ,

Tedbir Talepli Başvuru ,

Dilekçe Örneği

 

 

Tags: , , , ,