Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK-SSK) İle İlgili Dilekçe Ve Form Örneklerini Bu konumuzda bulabilir ve indirebilirsiniz.

 

Sigortalılk Muafiyet Belgesi
Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi
Sigortalı Bildirim Belgesi
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi 
Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)
Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (4/c)
Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c kapsamındasigortalı olacaklar için)
SGK-014-Aylık Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c kapsamında sigortalı olacaklar için)
SGK-016-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları)
SGK-017-Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (5434 SK göre 4/c sigortalıları için Açıklama)
Yıllık İtibari Hizmet Süresi Prim Belgesi (İlk defa 5510 SK göre 4/c sigortalıları)
Genel Sağlık Sigortası Giriş Bildirgesi
İsteğe Bağlı Sigortalılık Giriş Bildirgesi
İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi (5434 SK göre)
Borçlanma Talep Dileçesi (5510 SK 46 ncı ve geçici 4 üncü maddeye göre)
Borçlanma Talep Dilekçesi (5510 SK 41 inci maddeye göre)
S12 Aylık Sorgulama Süresine Göre İsteğe Bağlı Sigortalılık Dilekçesi
Tarım İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
Sanatçı Olarak Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi
SÇalışılmadığına Dair Bildirim
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu
SGK-033-Sağlık Yardımı Talep ve Taahhüt Formu
SGK-034-Tecil ve Taksitlendirme Sağlık Belgesi
SGK-035-Yabancı Uyruklu Hak Sahipliği
SGK-036-4/1-(a) Sigortalıları İçin Sigorta Kolu Tercih Bildirim
SGK-038-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
SGK-039-Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-040-Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi
SGK-041-Belediye Başkanları İçinTemsil Taahhütname
SGK-042-Belediye Başkanları İçin Görev Taahhütname
SGK-043-Konutta Gelir-Aylık Ödenmesi Talebi
SGK-044-Boşanan Hak Sahibi İçin Taahhütname
SGK-045-1 ya da 3 Aylığa Dönüş Dilekçesi
SGK-046-5473 SK Ek Ödeme
SGK-047-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (15 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-048-Açıkta İken Emeklilik Talep Formu (Kadın 20,Erkek 25 yıl hizmeti olanlar için)
SGK-049-Banka Değişikliği Talep Formu
SGK-050-Dul-Yetim Maaş Başvurusu
SGK-051-Erkek Yetim Taahhütname Formu
SGK-052-Evlenme İkramiyesi
SGK-054-Feragatname
SGK-053-Faizsiz Konut Kredisi Başvuru Formu
SGK-055-Görev Tazminatı
SGK-056-Kimlik Araştırma Belgesi
SGK-057-Temsil Tazminatı
SGK-058-Toptan Ödeme Talep Dilekçesi
SGK-059-Çalışma Beyan Taahhüt Beyanı
SGK-060-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi
SGK-062-Bulgaristan Hizmetlerini Borçlanma Talep Dilekçesi
SGK-061-3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanalara Mahsus Beyan ve Taahüt Belgesi
SGK-063-Tahsis Talep ve Beyan Taahhut Belgesi
SGK-064-Yurtdışı Bulgaristan Yaşam Belgesi
SGK-066-4-1/a Aylik Prim ve Hizmet Belgesi
SGK-065-Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesi
SGK-071-4-1/a İnşaatın İkmal Edilem Kısmının, Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel
SGK-069-4-1/a e-Borcu Yoktur Basvuru Formu
SGK-070-4-1/a Eksik Gün Bildirim Formu
SGK-072-4-1/a İşyeri Bildirgesi
SGK-073-4-1/b Prime Esas Günlük Kazanç Beyan Talep Formu
SGK-074-Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
SGK-075-Mali Durum Bildirim Formu
SGK-076-Mali Durum Bildirim FormuSerbest Muhasebeci Mali Müşavirler veya Yeminli Mali Müşavirler Trafından Düzenlenen “Çok Zor Durum” Halinin Tespitine İlilşkin Rapor
SGK-078-Kadro Derecesi Formu
SGK-077-Emeklilik Belgesi
SGK-079-Pasaport
SGK-080-Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli
SGK-081-Özel bina inşaatları için ilişkisizlik başvuru formu
SGK-082-İhale konusu işler için ilişkisizlik başvuru formu
SGK-083-Fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ödeneceğine dair taahhütname

Dilekçe Örnekleri SSK,
Dilekçe Örnekleri SGK ,
sgk gerekli formlar,
sgk emeklilik dilekçe örnekleri,
sgk şikayet dilekçe örnekleri,
sgk dilekçe örneği,
ssk dilekçe örnekleri,
sgk form ve dilekçe örnekleri,
sgk hizmet dökümü,
sgk dilekçe sorgulama,

 

Tags: , , , , , , , , ,