Ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneği!

Ev sahibinin kiracısından evini tahliye etmesini isteyebilmesi için bazı şatlar gerekiyor. Bu şartlar 6570 sayılı kanuna ve Borçlar Kanununa göre belirleniyor. 6570 sayılı kanuna göre tahliye davası açabilmek için ev sahibinin göstermesi gereken sebeplerden tahliye taahhütnamesini şöyle açıklayabiliriz:

Kiracıdan tahliye taahhüdü alınması durumudur. Kiracı, tahliye taahhüdü ile, evi belli bir tarihte tahliye edeceğini taahhüt etmişse, o tarihte evi boşaltmak zorundadır. Boşaltmadığı takdirde kiralayan, kiracıdan evi tahliye etmesini isteyebilecektir. Söz konusu tahliye taahhüdünü için de bazı şartlar gerekmektedir. Yazılı yapılma şartı bulunan tahliye taahhütnamesinin noterden yapılma şartı bulunmuyor. Ancak, noter kanalıyla yapılması halinde kiralayan için daha güvenceli bir durum oluşur. İkinci şart, tahliye taahhüdünde, evin tahliye edileceği tarihin belirtilmesi zorunluluğudur. Üçüncü ve son şart ise, tahliye taahhüdünün ilk kira yılını takip eden yıllardan sonrası için verilmiş olması gerektiğidir. Tahliye taahhüdündeki tarihin ilk kira yılı içerisinde olmaması gerekiyor. Bir evi ilk defa kiralıyorsanız, ilk kira kontratı ile yapılan tahliye taahhüdü geçerli olmuyor. Ev sahibi tahliye taahhütnamesi örneğine aşağıda yer vereceğiz.

Evin boşaltılacağına dair verilen taahhüdün dolmasının ardından ev sahibi, ya icra dairesine başvurarak ya da mahkemeye dava açarak evin tahliyesini isteyebiliyor.

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİTAAHHÜT EDEN(KİRACI)        : …………………………………………………

 

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)     :…………………………………………………

 

TAHLİYE EDİLECEK

MECURUN ADRESİ                     :…………………………………………………

 

TAHLİYE TARİHİ                        : ………./………/………….

 

 

Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılıadresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsızolarak 6570 sayılı gayrımenkul  kiralarıhakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihtetahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibatageçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayıuğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadanderhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

 

 

TAAHHÜT TARİHİ                       :……../……../………….

 

 

TAAHHÜT EDEN                          :………………………………………………..

 

 

İMZASI                                             :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , ,