Tüketici Hakları:Örnek Cayma Bildirimi Dilekçesi “Devre Tatil Sözleşmesi Örneğidir”

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız

Dilekçenin Örneği Aşşağıdaki Gibidir.

ÖRNEK CAYMA BİLDİRİMİ DİLEKÇESİ (Devre Tatil Sözleşmesi)

 

(Muhatab şirketin adı)

 

Şirketinizle imzalamış olduğum, ………………….. tarih ve ………………………………………….. konulu, ……… yıllk devre tatil sözleşmesinden , 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a bağlı olarak çıkarılan, Devre Tatil Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinden kaynaklanan cayma hakkımı kullanmak suretiyle caydığımı bildirir, ödemiş olduğum peşinat ve imzalamış olduğum senet…. . vb.  kıymetli evrakın, tarafıma ya da belirtmiş olduğum adrese teslim edilmesini talep ederim.

 

Ad, Soyad

Tarih

İmza

 

Adres:

GELEN ARAMALAR

Devre Tatil Sözleşmesi,

tüketici haklarına dilekçe,

hakem heyeti örnek dilekçe,

tüketici hakem heyeti dilekçe örneği,

tüketici hakları şikayet dilekçesi,

tüketici sorunları hakem heyeti dilekçe örneği,

tüketici hakları dilekçe örneği,

tüketici mahkemesi dilekçe örneği,

hakem heyeti dilekçe örneği,

 

Tags: , , , , , , , ,