TÜKETİCİ HAKLARI:Tüketici Mahkemesine Başvuru Dilekçesi Örneğini İndir Ve düzenle Tüketici haklarına Nasıl bir dilekçe Yazmalıyım?

Dilekçeyi İndir:Tuketici_Haklari_mahkemesi_Dava_Acilmasi_icin_Dilekce_Ornegi

Dilekçenin Örneği

TÜKETİCİ   MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                            ……………..

 

 

Davacı(Şikayet Eden)

            Adresi            : ………………………………………………………………………………..

                                     …………………………………………………………………………………………..

 

Tel / Faks (varsa)       : ………………………… / …………………………

 

Davalı(Şikayet edilen)  

Adresi            : ………………………………………………………………………………..

 

Şikayetin                       

Parasal Değeri          :  …………………………..TL.

 

Dava(Şikayet)Konusu: ……………………………………………………………………………………………….

(Ayıplı mal / hizmet )

 

OLAY                                    : ……………………………………………………………………….

(Şikayetin açıklaması) ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

 

Hukuki Deliller         :– 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması  Hakkında Kanun

–          Borçlar Kanunu,

–          Tanık,

–          Bilirkişi ve her türlü delil.

Neticei Talep             :(*)Yukarıda açıklanan ayıplı …………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….hususunda karar verilmesini arz ederim.

…. /… / 2014

 

 

Adı – Soyadı

Eki :                                                                                                                              imza

        Ayıplı mal / hizmete ait fatura/fiş vb. belgeler.

(*)

1-      Ayıplı ………………………………………. malın / hizmetin yenisi ile değiştirilmesini talep ediyorum.

2-      Ayıplı ………………………………………. malın / hizmetin yasal faizi ile birlikte bedelinin iadesi ve   alışverişin / sözleşmenin iptalini istiyorum.

(*)NOT: Yukarıdaki seçeneklerden yalnızca birini talep kısmına yazabilirsiniz.

GELEN ARAMALaR

Tüketici hakları,

Tüketici hakları mahkemesi,

Tüketici hakları Mahkemesine Dilekçe,

Tüketi hakları Şikayet Dilekçesi,

Tüketici Hakları Mahkemsine Nasıl Dilekçe yazılır,

Dilekçe Örneği,

Dilekçe Nasıl Yazılır,

Tüketici Hakları Mahkemesi Dilekçe Örnekleri

 

Tags: , , , , , , ,