Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararına Karşı Tüketici Mahkemesine İtiraz Dilekçesi Örneğini aşşağıda Düzenliyebilir ve İndirebilirsiniz.

Dilekçeyi İndir:TSSH KARARINA ITIRAZ DURUMUNDA TUKETICI MAHKEMESINE ITIRAZ DILEKCESI

Dilekçenin Örneği

TÜKETİCİ   MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                ……………..

 

 

İtiraz (Davacı)  Eden

            Adresi             : ………………………………………………………………………………..

                                     …………………………………………………………………………………………..

 

Tel / Faks (varsa)       : ………………………… / …………………………

 

 

Karşı   Taraf (Davalı): …………………………………………………………………..

 

Dava   Değeri                        :

 

Hakem Heyeti

Kararının Tebliğ

Tarihi              :

 

İtiraz    Konusu   : …./…./………tarihli ve …….nolu………………………………………….Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının kaldırılması istemidir.

 

İtirazın Gerekçesi     : ………………………………………………………………………………………….

(Açıklamalar)               ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

 

Hukuki Deliller          :– 4822 sayılı Kanunla Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

-Borçlar Kanunu,

– Tanık,

-Bilirkişi ve her türlü delil.

 

Neticei Talep             : Yukarıda açıklanan …………………………….. KAYMAKAMLIĞI Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının   …/…/……… tarih ve ……….sayılı kararının kaldırılmasına, (yok sayılmasına)

Yargılama giderinin davalı üzerinde bırakılmasına   karar   verilmesini  talep  ederim.

…. /… / 2008

 

 

Adı – Soyadı

imza

 

Eki :            

1- ………………………… Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararı  sureti .      

2- Ayıplı mal / hizmete ait dilekçe  vb. belge  fotokopileri.

 

GELEN ARAMALAR

tuketici sorunları,

hakem heyeti kararına karşı dilekçe,

tüketici mahkemesine itiraz,

tüketici mahkemesi itiraz dilekçesi,

 

Tags: , , ,