Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi Örneğini İndir Ve düzenle.

Dilekçeyi İndir:Tuketici_haklari_Hakem_Heyetine_basvuru_Dilekcesi_ornegi

Dilekçenin Örneği

…………………….      KAYMAKAMLIĞINA

(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı)

 

 

Davacı(Şikayet Eden)

            Adresi             : ………………………………………………………………………………..

                                     …………………………………………………………………………………………..

 

Tel / Faks (varsa)       : ………………………… / …………………………

 

Davalı(Şikayet edilen)

Adresi             : ………………………………………………………………………………..

 

Şikayetin                       

Parasal Değeri          : …………………………..YTL.

 

Dava(Şikayet)Konusu : ……………………………………………………………………………………………….

(Ayıplı mal / hizmet )

 

OLAY                         :  ………………………………………………………………………………………..

(Şikayetin açıklaması)

 

Tags: , , , , ,