Üniversiteler için ders notuna itiraz dilekçesini indirip kendinize göre düzenleyip ilgili bölüme verebilirsiniz.Ders notunuz tekrar incelenip size dönüş yapılacaktır.

Aşşağıdaki Dilekçeyi İndirin:Ders Notuna İtiraz Dilekçesi

Dilekçenin Örneği

………. ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

Yüksekokulunuz ………………..………………..Programı…………..numaralı öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim ders’e/derslere ait sınav kâğıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için gereğini arz ederim.

 

Sınav Tarihi

Ders Kodu

Ders Adı

Dönem(Arasınav/ Final/Bütünleme)

 

    ../../201..                                İmza                              Adı-Soyadı
ADRES:TEL:
 

Tags: , ,