Vergi dairesine fazladan ödenmiş vergi veya borcu geri almak için aşşağıdaki dilekçeyi ilgilimakama teslim ederek fazladan ödenen ücretleri geri iade alabilirsiniz.

Aşşağıdaki dilekçeyi indir:Vergi Dairesine Dilekçe

Dilekçenin Örneği

VERASET VE HARÇLAR  VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Hakkında izmir 9 Asliye Ceza Mahkemesinin 20…/….  esas 20…/….  kararsayılı ilamı  ile ……… TL para cezasıbulunan hükümlü ………..ve ………… den olma ……. doğumlu    ……. /……… nüfusuna kayıtlı …… bu cezasını …./…./20… tarihinde …………..  Seri numaralı makbuz ile …………. TL olarak ödediği, Mahkemesince …./…./… tarihinde 20…./…. esas  sayılı ek kararı ile İnfazın Durdurulmasına  karar verilmiş olduğundan …./…./20… tarihinde ödenen paranın hükümlüye  iadesi arz ederim.   …./…./20….

Ad Soyad / İmza

 

Tags: , , ,