……. MAHKEMESİNE

                                            ANKARA

DAVACI                    :…….

DAVACI VEKİLİ       :

DAVALI                     : ……. NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

KONU                       : YAŞ DÜZELTİLMESİ İSTEMİDİR.

AÇIKLAMALAR   :

1-Müvekkilimin, ……. doğumlu küçük çocuğu ……. yanlışlıkla nüfus kütüğüne ……. doğumlu olarak kaydedilmiştir.

2-Müvekkilimin çocuğu evde doğmuştur. Herhangi bir hastanede ya da doğum evinde kaydı bulunmamaktadır.

3-Müvekkilimin, görünümü ve kemik yapısı da iddiamızı açıkça doğrulayacaktır. Ayrıca yüce mahkemenin tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldıracağı raporla da gerçek ortaya çıkacaktır.

4-Müvekkilimin küçük çocuğu ……. nin doğum tarihinin aslında olduğu gibi ……. olarak düzeltilmesini istemekteyiZ.

YASAL NEDENLER : Medeni Yasa, Nüfus Yasası ve İlgili Mevzuat

KANITLAR               : Nüfus Kaydı, Rapor, Tanıklar

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle müvekkilimin küçük çocuğu ……. nın nüfus kaydındaki doğum tarihinin ……. olarak düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 DAVACI VEKİLİ

ADI SOYADI

İMZA

DAVACI NÜFUS KAYDI

Ana Adı       :

Baba Adı     :

İli                 :

İlçesi           :

Mahallesi    :

Aile Sıra No :

Sıra No       :

Cilt              : 

 

Dilekçeyi İndirmek İçin Tıklayınız
 

Tags: ,